Na ovoj web stranici možete pročitati koje se informacije (uključujući i lične podatke) obrađuju u vezi s vašom posetom i korišćenjem web sajta www.restoran-park.rs
Kako bismo bili usaglašeni sa važećim zakonom o zaštiti podataka, obrađujemo vaše lične podatke samo na osnovu zakonskog ovlašćenja ili ako ste dali vašu saglasnost.

1. Kako prikupljamo vaše lične podatke?
U zavisnosti od toga ko ste, klijent, dobavljač ili neki drugi poslovni partner, komuniciramo sa vama na različite načine. Vaše lične podatke obično direktno prikupljaju naša različita odeljenja, tokom poslovanja sa vama (ili sa kompanijom koju zastupate), kada tražite informacije o našim proizvodima i uslugama, kada vršite porudžbine od nas, kada nas snabdevate proizvodima ili nam pružate usluge, kada želimo da uspostavimo partnerstvo sa vama, kada prisustvujete obukama i događajima koje organizujemo, itd.

Lične podatke takođe možete dati svojevoljno, na primer kada koristite opciju „kontaktirajte nas” na našoj veb stranici ili kada na neki drugi način stupite u kontakt sa nama, npr. putem imejla ili preko naših stranica na društvenim mrežama, kada posetite izložbe naših proizvoda, kada se pretplatite na naše biltene, i sl.

2. Koje vaše lične podatke obrađujemo?
U lične podatke koje sakupljamo uglavnom spadaju:

 • vaše ime i prezime;
 • poslovni kontakt podaci (titula, broj telefona, email, adresa…);
 • podaci o prijavljivanju (kada se registrujete na jednoj od naših platformi);
 • vrsta preduzeća za koju radite (opština, izvođač radova…);
 • vrste usluga i proizvoda koji vas zanimaju;
 • komentari ili poruke koje ostavljate na našim platformama, uključujući i društvene mreže.

Kada koristite našu internet stranicu, takođe, automatski se prikupljaju određene informacije, kao što su:

 • IP adresa;
 • tip pretraživača i platforme;
 • vaša lokacija i druge informacije o korišćenju vaše veb lokacije.
 • kolačići (Cookies): Kako bismo našu internet stranicu učinili što lakšom za korišćenje, mi – kao i mnogi drugi operateri internet stranica – koristimo kolačiće.
 • analiza internet stranice preko Google Analytics i ostalih sličnih servisa.

Gore navedene informacije sakupljamo za potrebe administracije našeg sajta, kao što je na primer analiza podataka za trendove i statistike. Ove podatke koristimo kako bismo unapredili usluge, razvili nove proizvode i ponudili proizvode i usluge koje bi mogle da vas interesuju. Ovi podaci se takođe koriste za prilagođavanje sadržaja na našoj veb stranici, kao i radi pružanje boljeg iskustva našim korisnicima.
3. U koje svrhe koristimo vaše lične podatke?

Mi možemo prikupiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • radi zaključenja i sprovođenja ugovora zaključenog sa vama;
 • radi slanja informacija koje ste zahtevali ili koje bi mogle biti od interesa za vas;
 • radi pozivanja na naše aktivnosti ili druge događaje;
 • radi komunikacije sa vama i kako bismo mogli da odgovorimo na pitanja koja ste postavili;
 • kako biste mogli da vršite plaćanja za proizvode koje ste kupili;
 • kako bismo kontinuirano unapređivali naše proizvode i usluge;
 • kao i u sve drugu svrhe koje su direktno u vezi sa našim poslovnim odnosima, bilo da ste klijent, dobavljač ili neki drugi poslovni partner.

Prema principu „ograničenja namene” u skladu sa GDPR-om, nećemo obrađivati vaše podatke u neku drugu svrhu umesto one zbog koje su inicijalno prikupljeni.

4. Sa kime delimo vaše lične podatke?
Vaši lični podaci se obično obrađuju unutar naše kompanije. U zavisnosti od kategorija ličnih podataka, samo specijalizovana odeljenja / organizacione jedinice imaju pristup vašim ličnim podacima. Te jedinice naročito uključuju odeljenja odgovorna za vaše digitalne ponude (npr. internet stranice) i naše IT odeljenje. Na osnovu koncepta uloge / prava uprave, pristup ličnim podacima je ograničen na funkcije i meru neophodnu za odgovarajuću svrhu obrade.

Ako i u meri u kojoj to zakon dozvoljava, mi vaše lične podatke možemo da prebacimo primaocima van naše kompanije. Ti eksterni primaoci mogu da budu

povezane kompanije unutar Restoran Park grupe, kojoj možemo da prebacujemo lične podatke u svrhu interne administracije podataka;
pružaoci usluga koji – na osnovu posebnog ugovora sa nama – pružaju određene usluge koje mogu da uključuju obradu ličnih podataka, kao i odobreni podizvođači naših pružalaca usluga;
privatna ili javna tela, u meri u kojoj mi budemo obavezni da vaše lične podatke prebacimo na osnovu zakonske obaveze kojoj podležemo;

5. Kako štitimo vaše lične podatke?
U zavisnosti od prirode podataka, konteksta i svrhe obrade, kao i rizika koji može da utiče na privatnost fizičkih lica, Restoran Park se obavezuje da preduzme sve tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio odgovarajuću sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu protiv neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i zaštitu od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

6. Koliko dugo ćemo zadržati vaše lične informacije?
Vaše lične informacije zadržaćemo koliko god bude bilo potrebno za izvršenje ugovornih ili predugovornih obaveza sa vama kao (potencijalnim) klijentom, dobavljačem ili nekim drugim poslovnim partnerom.

7. Koja su vaša prava kao lica na koje se podaci odnose?
Kao lice na koje se podaci odnose, vi možete:
da zatražite pristup vašim ličnim podacima, Član 15 GDPR-a;
da zatražite ispravljanje netačnih ličnih podataka, Član 16 GDPR-a;
da zatražite brisanje vaših ličnih podataka, Član 17 GDPR-a;
da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka, Član 18 GDPR-a;
da iskoristite vaše pravo na prenosivost podataka, Član 20 GDPR-a;
da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka, Član 21 GDPR-a.

8. Izmene politike privatnosti
Povremeno ćemo morati da vršimo izmene ove Politike privatnosti kako bismo bili sigurni da će ostati usklađena sa najnovijim zakonskim propisima i svim promenama u našoj praksi upravljanja privatnošću.

Kada budemo menjali ovu Politiku, obavestićemo vas o takvim promenama ukoliko to bude bilo potrebno i uslučaju da se naša politika privatnosti drastično menja. Najnovije verzija naše Politike privatnosti uvek će biti dostupna na ovoj stranici.

Scroll