Korišćenje ovog web sajta (www.restoran-park.rs) koji je u vlasništvu Restorana Park dozvoljeno je isključivo na osnovu dole navedenih Uslova korišćenja.

Restoran Park obezbeđuje određene informacije koje je moguće dobiti na poziv ili ih možete direktno pregledati na Restoran Park web sajtu.

Restoran Park zadržava sva prava da ukine sadržaje na Restoran Park web sajtu u delovima ili u celini. Usled određenih karakteristika interneta i računarskih sistema, Restoran Park ne preuzima odgovornost za neometan pristup i stalnu dostupnost Restoran Park web sajta.

Sav sadržaj na web sajtu kao što su tekstovi, fotografije, kao i ostali multimedijalni sadržaj i fajlovi, u vlasništvu je Restorana Park i izričito je zabranjeno korišćenje istih ili bilo kojih delova, bez pismenog odobrenja Restoran Park-a.

Obaveze korisnika web sajta

Tokom posete Restoran Park web sajtu, korisnik je dužan da se ponaša na način koji:

  • ne krši konvencije, zakone za zaštitu komercijalne svojine, zakone o autorskim pravima i srodne zakone o imovinskim i pravima;
  • ne omogućuje prenos virusa, tzv. “trojanaca” i drugih potencijalno štetnih računarskih programa.
  • ne podstiče slanje reklama, neželjenih e-mail poruka (tzv. “spam”), lančanih pisama, lažnih upozorenja na viruse, zlonamerni softver i slično, kao ni poziva na učešće u kockarskim i sličnim igrama, takmičenjima, nagradnim i piramidalnim igrama i sličnim aktivnostima.

Restoran Park zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez obaveštenja blokira pristup wwww.restoran-park.rs web sajtu ili određenim delovima, posebno ukoliko korisnik ne postupa u skladu sa obavezama koje proističu iz ovih Uslova korišćenja.

Veze ka drugim web lokacijama

Na Restoran Park web sajtu mogu se nalaziti hiperlinkovi ka sajtovima trećih strana ili ka web sajtovima društvenih mreža. Restoran Park ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovih web sajtova jer nema kontrolu nad tamo iznetim informacijama i ne može se smatrati odgovornom za dostupan sadržaj i informacije. Korisnik koristi ovakve web sajtove na sopstveni rizik.
Odgovornost za pravne ili činjenične greške

Informacije koje su dostupne na Restoran Park web sajtu treba koristiti samo kao primer, dok se specifikacije i opisi tehničkih karakteristika proizvoda ponekad mogu razlikovati u pojedinačnim slučajevima, npr. zbog izmena na proizvodu ili zbog eventualnih štamparskih grešaka, kao i zbog eventualnih grešaka prilikom postavljanja informacija na web sajt www.restoran-park.rs. Zbog toga je neophodno da pravno obavezujuća svojstva i karakteristike proizvoda budu precizno ustanovljene sa Restoranom Park pri kupovini proizvoda ili u bilo kom drugom slučaju.

Zaštita podataka i privatnosti

Restoran Park poštuje važeće zakonske propise o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sopstvenu politiku privatnosti u prikupljanju, korišćenju i obradi ličnih podataka. Politiku privatnosti Restorana Park moguće je pogledati na stranici Politika privatnosti koja se nalazi na www.restoran-park.rs web sajtu.
Promena Uslova korišćenja

Restoran Park zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove Uslove korišćenja. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na web sajtu www.restoran-park.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti www.restoran-park.rs web sajt i pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi www.restoran-park.rs web sajt nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Scroll